Kaj so E-DONACIJE

Prva-e-donatorska-platforma-v-sloveniji/E-DONACIJE-mapa-desktop

Prva donatorska platforma v Sloveniji

Zelo poenostavljeno povedano, možnost doniranja sredstev na podlagi menjave ponudnika storitev, ki ga že imate brez, da se za vas karkoli bistvenega v življenju spremeni. 

Je pomembno kateremu ponudniku recimo plačujete elektriko? Ni, saj razlike v kakovosti ni… Je pa velika razlika, če na podlagi tega sprožite donacijo določenemu društvu ali osebi, ki je v stiski. Torej z menjavo ponudnika, avtomatsko donirate denar, kar pomeni da ste izvedli donacijo brez lastnega finančnega vložka.

KOVANČEK HUMANITY je društvo znotraj skupine podjetij pod okriljem krovne družbe KOVANČEK GROUP. Osnovni cilj društva je povezati društva in posameznike z napredno donatorsko platformo in tako zagotoviti možnost E-Donacij

Na podlagi sodelovanja s ponudniki storitev, ki nudijo posredniško provizijo za pridobitev nove stranke smo zasnovali način, kako lahko z menjavo ponudnika storitev - kreiramo donacijo.

Smo prvi v Sloveniji, ki omogočamo napredno E-PODPISNO platformo (v te namene) prek katere lahko potencialni donator preveri, če lahko donira sredstva s tem, da naredi menjavo ponudnika storitev. V teh primerih menjave ponudnika, bi ponavadi posrednik prejel provizijo za novo stranko, naša platforma deluje tako, da večji del te provizije nameni donaciji.

Sklepanje pogodb in naročniških razmerij se izvaja PREK SPLETA NA PODLAGI ELEKTRONSKEGA PODPISA. Temeljna značilnost tega procesa je, da je:

 • za ponudnika in kupca pravno zavezujoč,
 • za kupca izjemno enostaven (in posledično učinkovit za ponudnika), saj se nakup opravi »z naslonjača«.

 

Osnovni primer uporabe E-DONACIJ:

PRIMER: Kupec ob spletni menjavi dobavitelja (zavarovalništvo, energetika …) sam »sproži« avtomatično donacijo v višini provizije, ki bi jo prejel posrednik, če bi kupcu sklenil ponudbo. Ključno torej je, da kupec izvede donacijo brez kakršnegakoli plačila s svoje strani. POMEMBNO: Prejemnika donacije, transparentnost transakcije, pregled nad zbranimi sredstvi itn. zagotavlja spletna donatorska platforma.

 

Višina donacije je odvisna od posameznega produkta in se ob sklenitvi večih produktov hkrati sešteva (donacija po produktu so med 10-40 €).

 

Med mesečnimi stroški so tudi takšni, za katere je vseeno kateremu ponudniku jih plačujemo, saj med njihovimi produkti v kvaliteti ni razlike.

Prvi primer: Vseeno je katerega ponudnika elektrike imate, saj bo kvaliteta električnega toka vedno enaka. To ve že tudi ogromno slovenskih gospodinjstev, samo v letu 2018 je prek 48.000 gospodinjstev zamenjalo dobavitelja elektrike. Razlike med dobavitelji so lahko samo v ceni električne energije, ki pa konec koncev znaša okoli 40 % celotne postavke vašega računa - ostalo so prispevki in davki državi. In kot je že pred leti izpostavila Zveza potrošnikov Slovenije: »kdor ne menja, plačuje največ«!

 

Drugi primer: Vseeno je katero zdravstveno zavarovalnico imate, saj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje zakonsko regulirano in razlike v kvaliteti med temi produkti ni. Čez 100.000 Slovencev je v letu 2019 zamenjalo zdravstveno zavarovalnico (Razlog? Ugodnosti ob menjavi).

 

Tretji primer: Vseeno, katero banko uporabljate. Povprečno zahtevna oseba za osnovno bančno poslovanje ne potrebuje drugega kot številko transakcijskega računa, bančno kartico in spletno banko (Npr. tuja banka, ki nudi izjemno nizke stroške poslovanja in ima že čez 13.000 slovenskih komitentov, nima v Sloveniji niti ene poslovalnice). Seveda pa se med bankami razlikujejo cene osnovnih storitev.

 

RAZLIKE pri menjavi obstoječega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja:

 • Nova zavarovalnica vam pri obstoječi zavarovalnici uredi VSE kaj je potrebno za menjavo, tako da sami ne rabite narediti NIČESAR, ko se pri eni zavarovalnici zavarovanje prekine, se pri drugi začne. 
 • V kolikor želite, vam nova zavarovalnica avtomatično prenese tudi direktno bremenitev.
 • Ob menjavi pridobite finančno ugodnost. 

 

RAZLIKE pri menjavi dobavitelja električne energije:

 • Novi dobavitelj električne energije uredi VSE kaj je potrebno za menjavo, tako da sami ne rabite narediti NIČESAR, ko se pri obstoječem dobavitelju pogodba prekine, se pri novem začne. 
 • V kolikor želite, vam nov dobavitelj avtomatično prenese tudi direktno bremenitev. 
 • Ob menjavi pridobite finančno ugodnost.

 

RAZLIKE pri menjavi bančnega računa oz. banke:

 • Nova banka vam na podlagi pooblastila odpove pogodbo pri obstoječi banki. 
  • Pred zaprtjem obstoječega računa morajo biti poravnani vsi odobreni limiti (v praksi nova banka stranki ponudi enako višino limita in s tem stranka poravna limit na stari banki). 
  • V primeru odplačevanja kredita se lahko prenese / vzpostavi direktna  bremenitev in se odplačevanje kredita nadaljuje preko nove banke. 
 • Obstoječa banka v petih delovnih dneh od prejema poziva s strani nove banke le-tej posreduje informacije o veljavnih trajnih nalogih, direktnih obremenitvah, kreditnih plačilih in prilivih (plača, pokojnina, socialni prejemki…), izvršenih v zadnjih 13 mesecih in avtomatsko uredi vzpostavitve le teh. 
 • Ob menjavi pridobite finančno ugodnost. 

 

Preverite naše donatorske projekte, ki so v teku in si vzemite 5 minut časa za družbeno koristno dejanje.